สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวจัดซื้อจัดจ้างหนังสือเวียนข่าวทั้งหมด

เกษตกร เฮ

กรมการค้าภายใน กับ โครงการพาณิชย์ลดราคาย … อ่านเพิ่มเติม

0 comments

📢📢🧑‍🌾#คุยเฟื่อง #เรื่องเกษตรลำพูน #โดยกรมส่งเสริมการเกษตร 🧑‍🌾📢📢

กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรจังห … อ่านเพิ่มเติม

0 comments

💴💵แหล่งเงินทุนเพื่อการเกษตร💵💴

กองทุนส่งเคราะห์เกษรตรกร แหล่งเงินทุนเพื … อ่านเพิ่มเติม

0 comments

🌿🌿#กรมส่งเสริมการเกษตร #ขยายเวลา #เปิดรับสมัครแปลงพันธุ์สะอาด🌿🌿

ขยายเวลาการรับสมัครแปลงพันธุ์มันสำปะหลัง … อ่านเพิ่มเติม

0 comments

🧑‍💼🧑‍🌾สภาเกษตรกร🧑‍💼🧑‍🌾 รับนักศึกษา 👀🐘เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่🐘👀

😊☺️💞💓ประชาสัมพันธ์โครงการรับนักเรียนจากส … อ่านเพิ่มเติม

การจัดการองค์ความรู้ KM

0 comments

สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อภาพยนตร์และวีดีทัศน์ รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

0 comments

สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง ประชาสัมพันธ์ แจ้งเรื่องราคาสินค้าเกษตร ประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

0 comments

“เกษตรทุ่งหัวช้าง….ร่วมกับประมงอำเภอจัดอบรมเกษตรกรเครือข่ายด้านการประมง โครงการพัฒนาเกษตรกรยั่งยืน”

0 comments

เกษตรอำเภอทุ่งหัวช้างตรวจติดตามศูนย์ ศพก. หลักและ ศพก เครือข่าย อำเภอทุ่งหัวช้าง

วันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 09.00น. สำนัก … อ่านเพิ่มเติม

0 comments

ประกาศจัดซื้อเครื่องใช้สำนักงาน

รายชื่อเครื่องใช้สำนักงาน

จัดซื้ออุปกรณ์จำนวน 30 ชุด

รายชื่อเครื่องใช้สำนักงาน จำนวน 30 ชุด

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือเวียน