เกษตรกรรุ่นใหม่อำเภอทุ่งหัวช้าง ร่วมกิจกรรมพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ปี 2563

เกษตรกรรุ่นใหม่อำเภอทุ่งหัวช้าง นายประยุทธ์ พวงมาลัย YSF ตำบลบ้านปวง และนายณัฎฐ์ชพัชร์ มาจันทร์ YSF ตำบลทุ่งหัวช้าง ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ YSF ลำพูน ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2563
นายสัญญา แก้วอร่าม เกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง มอบหมายให้ นางสาวพัชรี ธิคำลอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ นำเกษตรกรรุ่นใหม่ตามโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ร่วมกิจกรรม พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer เวที ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ อ.ป่าซาง สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง หอศิลป์ 100 ปี อ.บ้านโฮ่ง บ้านแวนนาริน ต.ลี้ อ.ลี้ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดลำพูน(เกษตรที่สูง) และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม อ.ลี้ จังหวัดลำพูน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *