เกษตรอำเภอทุ่งหัวช้างตรวจติดตามศูนย์ ศจช. ตำบลตะเคียนปมและตำบลทุ่งหัวช้าง

วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 13.00น. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้างโดยนายพิทวัส สุสิงสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง มอบหมายให้นายชาญศิลป์ ชาวยอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง ลงติดตามศูนย์การจัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลตะเคียนปมและตำบลทุ่งหัวช้าง เพื่อติดตามการดำเนินกิจกรรม แลกเปลี่ยนข้อมูลของกลุ่ม และมอบวัสดุการจัดทำสารชีวภัณฑ์ในการผลิตเชื้อของศูนย์ให้แก่สมาชิกในช่วงฤดูการปลูก หอมแดง กระเทียม มันฝรั่ง และช่วงการออกดอกของลำไย ณ หมู่ที่2 ตำบลตะเคียนปม และหมู่ 3 ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูนทั้งนี้ได้ติดตามแปลงเรียนรู้ ของนายสมควร มาจันทร์ เกษตรกรต้นแบบ โดยมีการแนะนำแลกเปลี่ยนข้อมูลเรียนรู้การผลิตสารชีวภัณฑ์เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า ป้องกันโรคและแมลงของการทำเกษตรแบบผสมผสาน ต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *