🧑‍💼🧑‍🌾สภาเกษตรกร🧑‍💼🧑‍🌾 รับนักศึกษา 👀🐘เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่🐘👀

😊☺️💞💓ประชาสัมพันธ์โครงการรับนักเรียนจากสภาเกษรกรแห่งชาติ เพื่อรับสมัครนักเรียนที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เข้าศึกษาปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565 แก่บุตรหลานเกษตรกร รวมทั้งประชาชนทั่วไปได้ทราบ ตามรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยสามารถสมัครและขอหนังสือรับรองได้ที่สภาเกษตรกรจังหวัดลำพูน เบอร์โทร 0 5352 0474💓💞🙂🙂